Rok bieżący jest dla miesięcznika „Magazyn Wileński” rokiem szczególnym, gdyż znaczy ćwierćwiecze istnienia. Pierwszy jego numer ukazał się bowiem 6 stycznia 1990 roku, stając się ważnym probierzem narodowego odrodzenia Polaków na Litwie. Wedle zamysłu wydawców nowy tytuł miał bowiem głosić nasze prawdy i racje, informować o dokonaniach i problemach, przywoływać historyczne dziedzictwo przodków.

A – przyznać trzeba – choć szlak ów nie był różami usłany, pismo wciąż i nadal dostarcza rodakom strawy duchowej, starając się być wiarygodnym kronikarzem wszystkiego, co nas – jako społeczność – raduje i smuci, formować poczucie patriotyzmu, natomiast rozsianym po świecie wolą przewrotnej historii wilnianom służyć sentymentalnym pomostem między przeszłością a dniem dzisiejszym.

Po roku dopięliśmy tego, że przy redakcji zostało oficjalnie zarejestrowane Wydawnictwo Polskie w Wilnie. Podjęło się ono ambitnego edytorstwa książek, popularyzujących walory turystyczne Wilna i Wileńszczyzny, ich dzieje historyczne, miejsca pamięci narodowej, jak też współczesne losy zamieszkałych tu rodaków. W większości ich autorami byli i są miejscowi literaci, historycy, dziennikarze. W ten to sposób została wypełniona trwająca od dziesięcioleci luka w edytorstwie polskim na Litwie.

Zdajemy sprawę, że jedynym miernikiem naszej satysfakcji jest Wasza – kochani Czytelnicy – ocena. Zapewniamy, że naprawdę nie szczędzimy wysiłku w zabieganiu o poczytność pisma, a wymowę szczególną ma wdzięczność tych, kto łamom „Magazynu Wileńskiego” dochowuje wierności od jego zarania, skrzętnie na domiar gromadząc albo poszczególne numery, albo oprawiane roczniki. Nie ma potrzeby mówić, iż teraz, gdy wypadnie odpowiadać na pytania konkursu, dotyczącego jak dziejów miesięcznika, tak też zrośniętego z nim na dobre Wydawnictwa Polskiego w Wilnie, będą one jak znalazł.

Doszliśmy bowiem do wniosku o skrótowym przepytaniu Rodaków z tego wszystkiego, co za nami. Ćwierćwiecze sugeruje poniekąd, by pytań tych było właśnie 25. Tyle też przewidujemy nagród rzeczowych, które w dniu 14 listopada br. zostaną rozdane tym, kto trafnie odpowie na wszystkie z nich. Chcielibyśmy nadać okazyjnej gali szczególnie uroczystą oprawę, zapraszając na nią oprócz laureatów konkursu najwierniejszych Czytelników oraz tych, kto niestrudzenie z nami współpracuje.

Ponieważ, wedle naszych przypuszczeń, w pełni celnych „strzałów” może być zdecydowanie więcej niż liczy pula nagród, na listę zwycięzców zostaną wpisani ci, co uczynią to najwcześniej. A zatem: kto pierwszy, ten lepszy... Odpowiedzi – w formie papierowej albo wirtualnej – prosimy nadsyłać do 25 października pod redakcyjne adresy z koniecznym podaniem własnych telefonów, co ma usprawnić kontakty.

Życzymy Państwu powodzenia i mówimy: „Do zobaczenia podczas ceremonii honorowania laureatów!”.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Redakcja „Magazynu Wileńskiego”, Wydawnictwo Polskie w Wilnie

 

Pytania Konkursu

Ćwierćwiecze z „Magazynem Wileńskim”

 1. Kim z imion i nazwisk byli pierwsi wydawcy „Magazynu Wileńskiego”?

 2. Jakie główne cele przyświecały twórcom pisma?

 3. Kiedy ukazał się pierwszy jego numer?

 4. Czyj wizerunek znalazł się na pierwszej okładce nowego tytułu prasowego?

 5. Kto stanął u steru redaktora naczelnego?

 6. Prosimy o podanie pierwszego redakcyjnego składu osobowego.

 7. Jaka była początkowo cykliczność ukazywania się pisma?

 8. Od kiedy „Magazyn Wileński” został miesięcznikiem?

 9. Poza tekstami luźnymi na łamach pojawiały się albo pojawiają publikacje, opatrzone poszczególnymi rubrykami. Prosimy o podanie kilku takowych rubryk.

 10. Wymień kilku autorów, którzy współpracowali albo współpracują z naszą redakcją?

 11. Kto przez długi czas prowadził poradnię językową „Jego Wysokość Słowo”?

 12. Czyim piórem pisane są „Podglądy”?

 13. Jak zwał się konkurs ogłoszony przez redakcję na styku drugiego i trzeciego tysiąclecia, którego pokłosiem stało się wydanie książkowe pod tym samym tytułem?

 14. Niniejszy konkurs nie jest pierwszy, jaki redakcja ogłasza. Czemu lub komu poświęceni byli jego „poprzednicy”?

 15. Który z kolei łączny numer naszego miesięcznika ukazał się w czerwcu br.?

 16. Kiedy przy „Magazynie Wileńskim” zostało założone Wydawnictwo Polskie w Wilnie?

 17. Jaką „misję” miało ono spełniać?

 18. Prosimy o podanie autora i tytułu pierwszej książki, która zapoczątkowała tzw. Bibliotekę „Magazynu Wileńskiego”.

 19. Które z tytułów – w liczbie minimum trzech – popularyzują walory turystyczne Wilna i Wileńszczyzny, przez co są szczególnie cenione wśród rodaków w Macierzy?

 20. W naszym dorobku wydawniczym są książki o tematyce dziecięcej. Prosimy je podać.

 21. Spod pióra śp. Jadwigi Kudirko, obok mającej niejedno wznowienie „Wilno w ich życiu, Litwa w ich twórczości”, „Pamiątka z Litwy” oraz „Kowno”, wyszła ponadto jeszcze jedna nie mniej poczytna książka. Jaki tytuł nosi?

 22. Wymień (co najmniej cztery) tomiki poetyckie, jakie składają się na dotychczasowy dorobek edytorski wydawnictwa?

 23. Czyje nazwiska najczęściej się powtarzają wśród autorów Wydawnictwa Polskiego w Wilnie?

 24. Ile tytułów książek (nie licząc wznowień nakładów) znajduje się na dotychczasowej liście wydawniczej?

 25. Prosimy o podanie nazwy i autora ostatniej naszej książki?

Wstecz