Konkurs „Orle Pióro” - 2006 sfinalizowany

Nagrody - dla „orłów” w dziennikarce

Była to już druga z kolei edycja konkursu dla dziennikarzy polskich mediów oraz niezależnych twórców i literatów na Litwie. Jego celem – uznanie dorobku osób, rozsławiających swym piórem Polskę, jej dziedzictwo narodowe; zaktywizowanie twórczych osób w kierunku promocji osiągnięć społeczności polskiej Wileńszczyzny, naświetlania jej problemów, kształtowania pozytywnego jej wizerunku.

Pierwszy konkurs „Orle Pióro”, ogłoszony w roku 2005, zainicjowany przez Związek Polaków na Litwie, spotkał się z wielkim zainteresowaniem: zostało zgłoszonych nań mnóstwo prac. Powołana do ich oceny Kapituła, składająca się z jedenastu osób, reprezentujących różne organizacje i sfery życia społeczności polskiej, niemało się natrudziła, by wśród autorów, ubiegających się o nagrodę główną, wyłonić „orła nad orły”. Został nim Henryk Mażul, redaktor „Tygodnika Wileńszczyzny”. Wśród laureatów konkursu znalazła się również nasza koleżanka redakcyjna Lucyna Dowdo.

Finał ubiegłorocznego konkursu przebiegał w miejscu ważnym dla wileńskich Polaków – w gmachu przedwojennego teatru „Reduta” na Pohulance. Tegoroczny – nie mniej symbolicznym – w Ratuszu, w piątkowy wieczór, 12 stycznia. Atmosfera – bardzo uroczysta i świąteczna: przecież czas karnawału trwa! W dużej sali kolumnowej słychać było podniecone głosy zebranych licznie gości i dziennikarzy, których ogólna liczba dobiega setki: z rozgłośni polskiej Radia Litewskiego, Radia „Znad Wilii”, Programu Polskiego TV, gazet i czasopism polskich, ukazujących się na Litwie. Wśród zaproszonych gości obecni byli: kierownicy polskich organizacji społecznych, przedstawiciele samorządów stołecznego oraz rejonu wileńskiego; dyrektor generalny Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa Antanas Petrauskas oraz wicedyrektor tegoż departamentu Stanisław Widtmann; prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” (która jest głównym sponsorem konkursu) Wiesław Turzański oraz członkini zarządu tej fundacji Eliza Dzwonkiewicz; posłanka na Sejm RL Leokadia Poczykowska; wiceminister spraw zagranicznych RL Jarosław Niewierowicz; konsul generalny RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski, radca Ambasady RP na Litwie Andrzej Kupiec.

Gości i uczestników konkursu przywitał Michał Mackiewicz, prezes ZPL, główny organizator konkursu, który przypomniał zebranym o jego warunkach i celach: promocja polskości w szerokim znaczeniu tego słowa. Poinformował, że do tegorocznej konkurencji o nagrodę Grand Prix „Orle Pióro” stanęło jedenastu pretendentów, którzy albo sami zgłosili swe prace (wycinki z prasy, kasety audio i wideo z nagraniami programów oraz pismo argumentujące udział zgłaszanej osoby), albo zostali zgłoszeni przez poszczególne redakcje i organizacje polskie.

Przedstawiono zebranym skład Kapituły, pod której adresem niejednokrotnie podczas uroczystości padały słowa uznania za jej pracę. W tym roku jej członkowie zapoznali się zawczasu z pracami konkursowymi (a była ich pokaźna ilość, ponieważ każdy z kandydatów wystąpił ze swoimi publikacjami i programami za cały rok!), by w czasie uroczystości eliminacyjnych oddać swój głos na głównego „orła” oraz trzech innych zwycięzców. Przypomnijmy, że w skład Kapituły wchodzi 11 osób: Anna Adamowicz, wykładowczyni Wileńskiej Pomaturalnej Szkoły Rolniczej; ks. dziekan Józef Aszkiełowicz, proboszcz parafii mejszagolskiej; Stanisław Cygnarowski, konsul generalny RP w Wilnie; Paweł Duchowski, kierownik oddziału Litewskiej Narodowej Agencji Płatniczej; Ilona Gryszkiewicz, prezes studenckiego koła ZPL „Studium”; Anna Gulbinowicz, polonistka Wileńskiej Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego; Andrzej Kupiec, radca Ambasady RP na Litwie; Alicja Pietrowicz, prezes Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL; Leokadia Poczykowska, posłanka na Sejm RL; Józef Szostakowski, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie; Edward Trusewicz, sekretarz Związku Polaków na Litwie.

Wreszcie nastała chwila, gdy szanowna Kapituła udała się do osobnej sali na głosowanie. Czas oczekiwania na jej werdykt umilał gościom występ „rodzimej” skrzypaczki Katarzyny Narkiewicz oraz wspaniały koncert Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierownictwem Violetty Bieleckiej.

Gdy członkowie Kapituły wrócili na salę, zarówno uczestnicy eliminacji, jak i osoby ich zgłaszające na chwilę wstrzymali oddech w piersiach: komuż to tym razem – statuetka orła, główna nagroda (3 tys. Lt), a przede wszystkim zaszczyt uznania za tego „naj” wśród dziennikarskiej braci – przypadnie? Jakież było zaskoczenie zebranych na sali, gdy konsul generalny Stanisław Cygnarowski, w imieniu Kapituły ogłosił, że w tym roku mamy… dwóch „orłów”. Jak się niebawem wyjaśniło, stało się to z powodu, ale też dzięki temu, że zabrakło jednego głosu – nieobecnego członka Kapituły Pawła Duchowskiego – by liczba wszystkich głosów, podzielona po równo, mogła się przechylić w stronę jednej z dwóch głównych pretendentek do Grand Prix: Krystyny Adamowicz, zastępcy red. naczelnego dziennika „Kurier Wileński” czy Sabiny Giełwanowskiej, prezenterki Radia „Znad Wilii”, redaktorki wielu interesujących programów radiowych. Przyznanie dwóch równorzędnych nagród głównych stało się możliwe dzięki zadeklarowaniu pomocy Ambasady i Konsulatu Generalnego RP w dofinansowaniu drugiej nagrody pieniężnej oraz wykonaniu drugiej statuetki „orła”, co zostało przyjęte burzą oklasków i ogólną aprobatą na sali. Najbardziej jednak chyba usatysfakcjonowane i uszczęśliwione były zwycięzczynie. Pani Krystyna Adamowicz, która w roku bieżącym rozpoczęła 50. rok swej pracy zawodowej, powiedziała, między innymi, że dla niej – dziennikarki i Polki na Litwie – ta nagroda, przyznawana za głoszenie i rozsławianie polskości, jest szczególnie ważna. A Sabina Giełwanowska skromnie powiedziała, że odbiera tę nagrodę nie tylko jako własną, a przede wszystkim – swoich bohaterów, wspaniałych rozmówców, współtwórców programu „Życie z pasją”.

Oprócz nagrody głównej, niniejszy konkurs przewiduje wyróżnienie trzech innych laureatów – równorzędnymi nagrodami pieniężnymi (500 Lt) i Dyplomami Uznania. Tego roku wyróżnione zostały:

Alwida Antonina Bajor – za cykl artykułów, poświęconych 2006 Rokowi Henryka Sienkiewicza.

Łucja Brzozowska – za cykl artykułów pt. „Jego Wysokość Słowo”, poświęconych Rokowi Języka Polskiego.

Anna Pilarczyk – za całokształt twórczości: liczne reportaże i relacje z imprez kulturalnych oraz z życia społeczności polskiej na Litwie.

Miło jest nam odnotować, że wszystkie trzy laureatki, zgłoszone przez redakcję czasopisma „Magazyn Wileński”, są naszymi nieetatowymi autorkami.

Gratulacje dla wszystkich pięciu zwycięzczyń! Niech nam rosną i się rozmnażają dziennikarskie talenty twórcze!

Pozostaje tylko zreasumować, że uroczystość rozstrzygnięcia konkursu „Orle Pióro – 2006” wypadła pomyślnie i świątecznie, a uczestnicy i goście mile spędzili treściwy wieczór. Ewentualni kandydaci do przyszłych nagród, artyści z Polski i goście mieli okazję do dalszego obcowania oraz złożenia gratulacji zwycięzcom w Domu Kultury Polskiej, w czasie przyjęcia w restauracji „Pan Tadeusz”. I ja tam byłam, świetnie się bawiłam…

Helena Ostrowska

Wstecz