Drogi Czytelniku! 

Trwa prenumerata na rok 2015!

NA LITWIE 

Do 20 sierpnia można zaprenumerować miesięcznik „Magazyn Wileński” na wrzesień i dalsze miesiące 2015 r. – we wszystkich urzędach pocztowych, w redakcji (Dom Prasy, Laisves pr. 60, pokój 701) oraz w księgarni w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76).

Indeks „Magazynu Wileńskiego”: 5041.

Cena prenumeraty: na miesiąc – 1 euro; na kwartał – 3 euro.

Przypominamy, że na prenumeratorów „M. W.” nadal czekają gratisowe czasopisma z Polski.

W POLSCE cena prenumeraty pozostaje bez zmian i wynosi: na rok – 96 zł, na półrocze – 48 zł, na kwartał – 24 zł.

Prenumeratę w Polsce można załatwić, wpłacając odpowiednią kwotę na numer konta: 84 1020 1156 0000 7402 0055 6449 PKO BP XV/O w Warszawie, Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna, z dopiskiem – „Magazyn Wileński”.

Przypominamy i prosimy uprzejmie po dokonaniu wpłaty powiadomić o tym redakcję.

DO INNYCH KRAJÓW: prenumerata czasopisma „Magazyn Wileński” kosztuje: na rok – 48 euro, na półrocze – 24 euro lub równowartość w innej walucie.