Redagują:

HELENA OSTROWSKA
Tel./fax (+3705) 242 77 18
ostrowska@magwil.lt; magazyn@magwil.lt

HENRYK MAŻUL
mazul@magwil.lt
Tel. (+3705) 242 43 54

KOREKTA:
KRYSTYNA RUCZYŃSKA
krystyna@magwil.lt

Tel. (+3705) 242 43 54

STALE WSPÓŁPRACUJą:

LUCYNA DOWDO
JANINA LISIEWICZ 
ALEKSANDRA AKI
ŃCZO
HALINA TURKIEWICZ
SŁAWOMIR SUBOTOWICZ

DZIAŁ KOMERCYJNO-ORGANIZACYJNY:
CZESŁAW TATOL
Tel.
860106046

WYDAWCA: ZSA „Magazyn Wileński"

Adres do korespondencji:

„Magazyn Wileński"
Laisves pr. 60, 05120 Wilno
Dom Prasy, 7 piętro, pokój 701