PISMO POLAKÓW NA LITWIE 

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK ILUSTROWANY

(Ukazuje się od stycznia 1990 r.)