"Bon Pierwszaka" – po raz trzeci

drukuj
Janina Lisiewicz, 16.09.2018
Fot. Jerzy Karpowicz. Szkolne wyprawki pierwszakom wręcza minister edukacji narodowej RP Anna Zalewska

1 września w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się uroczyste wręczenie wyprawek dla uczniów klas pierwszych szkół z polskim językiem nauczania na Litwie w ramach akcji "Bon Pierwszaka". Realizowana jest ona po raz trzeci i objęła tego roku 982 pierwszoklasistów. Przypomnieć warto, że fundowanie plecaków uczniom klas pierwszych i zerówek trwa już od kilkunastu lat. Jednak trzeci rok z rzędu wyprawki pierwszoklasistom, dzięki wyasygnowaniu pokaźnych środków przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, stały się nie tylko bardzo atrakcyjne, ale też pozwalają znacznie odciążyć budżety rodzin w przygotowaniu pociech do klasy pierwszej.

Tornister z pełnym wyposażeniem w przybory szkolne, plansza na biurko, zestaw śniadaniowy – wszystko to, czego potrzebuje uczeń rozpoczynający naukę w szkole. Ponadto tego roku na uroczyste wręczanie wyprawek do Wilna przybyła minister edukacji narodowej RP Anna Zalewska, wiceminister spraw zagranicznych RP Andrzej Papierz oraz szef Kancelarii Senatu RP Jakub Kowalski. 
W sali DKP w Wilnie zebrali się przedstawiciele szkół z Wilna oraz rejonów wileńskiego i trockiego, zaś po południu wysocy goście z prezentami zawitali do Solecznik, gdzie również odbyła się uroczystość dla pierwszoklasistów, ich nauczycieli i rodziców, podczas której zebranych witał mer rejonu solecznickiego, prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL Zdzisław Palewicz.
Podczas świątecznego powitania roku szkolnego w Wilnie, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" Józef Kwiatkowski, mówiąc o tym pamiętnym dniu dla tych, którzy rozpoczynają naukę w szkole, przypomniał też o dwóch ojczyznach dzieci polskich na Litwie i o tym, że Rzeczpospolita na przeciągu już trzeciego dziesięciolecia wspiera tu szkolnictwo polskie.
Składając życzenia uczniom, nauczycielom i ich rodzicom z okazji początku roku szkolnego i wyrazów namacalnej troski ze stron władz Polski, Józef Kwiatkowski przywitał dostojnych gości, wśród których byli też: ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, konsul generalny Marcin Zieniewicz, poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, wicemer Wilna, wiceprezes ZPL Edyta Tamošiūnaitė, dyrektor DKP, doradca społeczny premiera Litwy Artur Ludkowski, przedstawiciele Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" – dyspozytora środków Senatu RP.
Zabierając głos minister Anna Zalewska na wstępie swego wystąpienia przypomniała o tragicznej dacie – początku II wojny światowej i zaprosiła zebranych do odśpiewania hymnu państwowego Polski. Minister zaakcentowała, że w bieżącym roku – setnej rocznicy odzyskania niepodległości – powstaje wiele programów i inicjatyw, związanych z upamiętnieniem tej daty. Zaprosiła Polaków na Litwie do dołączenia się do jednej z nich – zaśpiewania wraz z całą Polską i rodakami na świecie 9 listopada o godzinie 11.11 czterech zwrotek "Mazurka Dąbrowskiego" (przypomnieć warto, że 6 lipca, w Dniu Koronacji Mendoga, Litwini na całym świecie śpiewają hymn Litwy). 
Minister zaakcentowała, że Polska wspiera rodaków mieszkających poza granicami kraju, bo czuje się odpowiedzialna za każdego Polaka. Życzyła też dzieciom, by ten rok szkolny był rokiem intensywnej pracy i radości z przyswajania wiedzy oraz świętowania wspaniałej rocznicy niepodległości. 
Z kolei wiceminister Andrzej Papierz nawiązał do daty 31 sierpnia 1980 roku, do wydarzeń w Szczecinie, jego rodzinnym mieście, kiedy to stoczniowcy postawili się komunistom i całemu Związkowi Sowieckiemu. Przypomniał, że strajki w Gdańsku, Szczecinie organizowali, brali w nich udział potomkowie tych, którzy przyjechali z Wileńszczyzny, z dawnych Kresów, to ich siła zwyciężyła. Od tamtych wydarzeń minęło prawie 40 lat. Dziś, jak zaznaczył, "owocami wolności Polska się dzieli – tworzymy wielką rodzinę z wielką, wspaniałą tradycją i zwyciężymy".
Szef Kancelarii Senatu RP Jakub Kowalski przekazał zebranym serdeczne pozdrowienia od Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Odnotował, że jednymi z najprzyjemniejszych chwil są te, kiedy mogą się przekonać, że przydzielane środki trafiają do polskich dzieci, rodzin. 
Pakiet edukacyjny, który otrzyma każda szkoła polska na Litwie przedstawił prezes Fundacji "Wolne Dźwięki" Tomasz Staszewski. Do bibliotek szkolnych trafi komplet utworów o tematyce historycznej, by przywrócić pamięć o autorach, wydarzeniach i postaciach, wykreślanych z naszej polskiej historii.
Wręczenia wyprawek przedstawicielom szkół dokonali wysocy goście. W imieniu szkół rejonu wileńskiego darczyńcom za troskę o polskie dzieci oraz wieloletnie inwestycje w szkoły polskie dziękowała mer rejonu wileńskiego Maria Rekść. Słowa wdzięczności kierowali do Macierzy również rodzice pierwszoklasistów. Uroczystość zwieńczyła sesja zdjęciowa szczęśliwych posiadaczy wyprawek.
Na pierwszoklasistów czeka też stypendium finansowe na realizację potrzeb edukacyjnych, które również po raz kolejny zostanie ufundowane ze środków Senatu RP w ramach akcji "Bon Pierwszaka".
Fot. Jerzy Karpowicz

 

komentarze (Aby komentować musisz być zarejestrowanym użytkownikiem - zarejestruj się lub zaloguj)

W ostatnim numerze

W numerze 12/2021

NARODZIŁ SIĘ NAM ZBAWICIEL


ŻEGNAJ, "MAGAZYNIE"!

 • Inżynier-romantyk
 • Wiersze Henryka Mażula

POLITYKA

 • Na bieżąco

2022 – ROKIEM WANDY RUTKIEWICZ

 • Życie jak wspinaczka

LITERATURA

 • Pisarstwo Alwidy A. Bajor

NA FALI WSPOMNIEŃ

 • OKOP: działalność
 • Duszpasterze ratowali Żydów

XVII TOM "KRESOWEJ ATLANTYDY"

 • Twierdze, co Polski strzegły

WŚRÓD POLONII ŚWIATA

 • 150-lecie polskiego osadnictwa w Nowej Zelandii

RODAKÓW LOS NIEZŁOMNY

 • Styczyńscy. Spod Wilna na Syberię

MĄDROŚĆ LUDZKA SIĘ KŁANIA

 • O obowiązku

Nasza księgarnia

Stanisław Moniuszko w Wilnie
Wilno po polsku

przeglądaj wszystkie

prześlij swojeStare fotografie

Historia na mapie