Festiwal promujący twórczość

drukuj
Janina Lisiewicz, 16.05.2018
Fot. Marian Paluszkiewicz

18 kwietnia w Wilnie odbyła się kolejna impreza, promująca twórczość dzieci i młodzieży. Festiwal Teatrów Szkolnych, organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" wraz z Towarzystwem Miłośników Teatrów Szkolnych, już po raz 22. zaprosił szkolne teatry do zaprezentowania własnej twórczości.

W minionym okresie teatry szkolne przeżywały lata "tłuste", jak też "chude". W tegorocznym XXII Festiwalu Teatrów Szkolnych na scenie DKP w Wilnie przygotowane spektakle zaprezentowało 11 zespołów. Były to trupy z Wilna, rejonu wileńskiego, a jedna – z Turgiel – reprezentowała rejon solecznicki. 
Młodocianych aktorów na ich święcie witał prezes "Macierzy Szkolnej" Józef Kwiatkowski oraz konsul wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie Irmina Szmalec. Zwracając się do młodzieży, podkreślali oni znaczenie teatru, który rozwija fantazję, kształtuje uczucia, uczy cenić słowo. Ponadto tworzy okazję do wspaniałego obcowania, odkrywania swoich talentów, pomaga w pokonaniu tremy oraz zdobywaniu pewności siebie. Dla wielu, jak zaznaczyli, staje się również pasją całego życia lub wybranym zawodem.
Prezentacje twórczej młodzieży oceniali jurorzy: doskonale już znana w Wilnie dr Magdalena Kiszko-Dojlidko – aktorka i wykładowczyni Akademii Teatralnej w Białymstoku (przewodnicząca komisji), mgr Ewa Agnieszka Zemło – scenograf i współzałożycielka Stowarzyszenia Teatr Okno oraz Lilia Kiejzik – reżyser i kierownik Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie. Jurorzy, jak zresztą co roku, mieli niełatwe zadanie wyłonienia najlepszych trup: różnorodność form, tematyki oraz wieku młodocianych aktorów zmusiły komisję oceniającą do bardzo wytężonej pracy. 
W ciągu sześciu godzin wraz z widownią oceniający obejrzeli prezentacje: "Przyjaciel" (reżyser Łucja Andrijewska) – zespół "Przyjaciele sceny", Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie; "Szelmostwa Lisa Witalisa" (reżyser Magdalena Klepka, zespół "TGT" – Turgielska Grupa Teatralna, Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach; "W akademii pana Kleksa" (reżyser Jolanta Rinkunienė) – zespół "Kolorowe piegi", Gimnazjum Inżynieryjne im. J. Lelewela w Wilnie; "Coś niecoś o motywacji, czyli kabaret szkolny" (reżyser Diana Markiewicz) – zespół "Twardy orzeszek" (młodsza grupa), Szkoła Lazdynai w Wilnie; "Szczęście" (reżyser Ewa Kupcewicz) – zespół "Razem", Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze; "Piotruś Pan" (reżyser Edyta Klimaszewska) – zespół "Skrzat", Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach; "Tajemniczy ogród" (reżyser Bożena Bieleninik) – zespół "Wędrówka", Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu; "Co ja tutaj robię" (reżyser Irena Iljina) – zespół "Przyjaciele", Gimnazjum im. św. St. Kostki w Podbrzeziu; "Wagary" (reżyser Irena Litwinowicz) – zespół "Wesoła Gromada", Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie; "Miniatury z "Zielonej gęsi" (reżyser Alina Masztaler) – zespół Studio Teatralne, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie; "Światła wielkiego miasta" (reżyseria: Walentyna Markiewicz, Diana Markiewicz) – zespół "Twardy orzeszek" (starsza grupa), Szkoła Lazdynai w Wilnie.
Widzowie mieli okazję podziwiać zarówno bezpośrednią, w stylu wesołej zabawy grę młodszych dzieci, poruszającą aktualne problemy społeczne, mówiące o moralnych wartościach, ludzkich postawach i wyborach sztuki przygotowane przez młodzież. Po raz kolejny oryginalny sposób prezentacji zaoferował teatr "Wędrówka", wzbudzając wielkie zaciekawienie wśród młodszej widowni. 
Cieszy nie tylko dobór ambitnego repertuaru, ale też poprawny język młodocianych aktorów. I to jest właśnie wielka zasługa imprezy, która obok gry aktorskiej zakłada szacunek do słowa. W naszym przypadku – do ojczystego języka polskiego. Sprawia wielką satysfakcję to, że twórcza młodzież pod kierunkiem swych niestrudzonych instruktorów obok slangu, tak popularnych skrótów, wszelkich "izmów" potrafi posługiwać się poprawną polszczyzną. Za to właśnie należą się słowa podzięki pomysłodawcom zakładania szkolnych teatrzyków i organizowania festiwalu (inicjatywa sprzed prawie ćwierćwiecza pochodzi od Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna"). 
Po dobrych kilku godzinach wesołej zabawy, zadumy nad wątkami spektakli, emocjach i wzruszeniach oraz obejrzeniu widowiska teatralnego, zainspirowanego bajką napisaną przez Umberto Eco i ilustracjami Eugenio Carmiego pt. "Dla mnie bomba", a wystawionego przez Teatr Lalek i Ludzi z Supraśla (reżyseria: Krzysztof Zemło, scenografia: Ewa Agnieszka Zemło, muzyka: Jan Wyszkowski) poruszającego tak aktualny współczesnemu światu temat wojny i pokoju oraz odpowiedzialności osobistej, uczestnicy festiwalu oraz widzowie z niecierpliwością czekali na wyniki obrad komisji oceniającej. 
Przewodnicząca jury dr Magdalena Kiszko-Dojlidko ogłosiła końcowy werdykt. Wszyscy młodociani aktorzy otrzymali Dyplom Uczestnika. Komisja postanowiła wyróżnić następujące spektakle: "Wagary" (zespół "Wesoła Gromada", Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie), "Tajemniczy ogród" (zespół "Wędrówka", Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu).
Nagrodę reżyserską przyznano za przedstawienie "Coś niecoś o motywacji, czyli kabaret szkolny" (zespół "Twardy orzeszek", młodsza grupa, Szkoła Lazdynai w Wilnie).
Nagrody laureatom: "Brązowy Dzwoneczek" został przyznany za spektakl "Światła wielkiego miasta" (zespół "Twardy orzeszek", starsza grupa, Szkoła Lazdynai w Wilnie; "Srebrny Dzwoneczek" – za "Miniatury z "Zielonej gęsi" (zespół Studio Teatralne, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie); "Złoty Dzwoneczek" – za "W akademii pana Kleksa" (zespół "Kolorowe piegi", Gimnazjum Inżynieryjne im. J. Lelewela w Wilnie).
Tego roku jury było hojne na nagrody aktorskie. Te indywidualne w postaci książek, ufundowanych przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Białymstoku, otrzymali: Mucha ze spektaklu "Przyjaciel"; pan Kleks – spektakl "W akademii pana Kleksa"; Prowadzący – spektakl "Coś niecoś o motywacji, czyli kabaret szkolny"; Kelner ze spektaklu "Światła wielkiego miasta".
Nagrody publiczności powędrowały do odtwórców spektakli: "W akademii pana Kleksa" oraz "Miniatury z "Zielonej gęsi". 
Na laureatów czekają też ufundowane przez wydział konsularny Ambasady RP w Wilnie nagrody w postaci sprzętu teatralnego, które zostaną wręczone w późniejszym terminie. 
Członkowie wszystkich zespołów teatralnych, biorących udział w XXII Festiwalu Teatrów Szkolnych, otrzymali czekolady, książki, posiłek.
Sponsorami tegorocznego XXII Festiwalu Teatrów Szkolnych były: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, wydział konsularny Ambasady RP w Wilnie, Departament Mniejszości Narodowych przy rządzie Republiki Litewskiej, Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Dom Kultury Polskiej w Wilnie oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna".
Organizatorzy oraz członkowie jury serdecznie dziękowali nauczycielom, instruktorom oraz rodzicom za serce, pracę wychowawczą i artystyczną, włożoną w przygotowanie zespołów do festiwalu. Z kolei członkom zespołów teatralnych dziękowano za udane występy, a prowadzącym – barwnym tradycyjnym postaciom – uczniom z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rejonie wileńskim – za artystyczne wykonanie swoich obowiązków.

 

komentarze (Aby komentować musisz być zarejestrowanym użytkownikiem - zarejestruj się lub zaloguj)

W ostatnim numerze

W numerze 12/2021

NARODZIŁ SIĘ NAM ZBAWICIEL


ŻEGNAJ, "MAGAZYNIE"!

 • Inżynier-romantyk
 • Wiersze Henryka Mażula

POLITYKA

 • Na bieżąco

2022 – ROKIEM WANDY RUTKIEWICZ

 • Życie jak wspinaczka

LITERATURA

 • Pisarstwo Alwidy A. Bajor

NA FALI WSPOMNIEŃ

 • OKOP: działalność
 • Duszpasterze ratowali Żydów

XVII TOM "KRESOWEJ ATLANTYDY"

 • Twierdze, co Polski strzegły

WŚRÓD POLONII ŚWIATA

 • 150-lecie polskiego osadnictwa w Nowej Zelandii

RODAKÓW LOS NIEZŁOMNY

 • Styczyńscy. Spod Wilna na Syberię

MĄDROŚĆ LUDZKA SIĘ KŁANIA

 • O obowiązku

Nasza księgarnia

Pejzaż Wilna. Wędrówki fotografa w słowie i w obrazie
Wilno po polsku

przeglądaj wszystkie

prześlij swojeStare fotografie

Historia na mapie