Konkurs "Orle Pióro"

drukuj
15.10.2017

Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie inicjuje kolejną edycję konkursu na zdobywcę Nagrody Grand Prix "Orle Pióro" wśród dziennikarzy mediów polskich na Litwie

Konkurs ma na celu zarówno uznanie dorobku polskich środków masowego przekazu (tytułów prasowych, portali internetowych, audycji radiowych i telewizyjnych) i ich aktywowanie w kierunku promocji osiągnięć społeczności polskiej w naszym kraju, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, obiektywnego naświetlania aktualnych problemów Polaków na Litwie, kształtowanie tożsamości, promocji polskości i dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Prace zgłaszane na konkurs Grand Prix "Orle Pióro" mogą obejmować następujący zakres tematyczny promowany w mediach:
1. dorobek i osiągnięcia Polaków na Litwie, szczególnie absolwentów polskich szkół, w nauce, kulturze, oświacie, w życiu społecznym kraju;
2. kształtowanie i ugruntowywanie tożsamości narodowej Polaków na Litwie poprzez ukazywanie losów rodaków w przekroju dziejów współczesnych czy historycznych;
3. obiektywne naświetlanie i analiza aktualnych problemów społeczności polskiej na Litwie;
4. społeczna działalność terenowych środowisk polskich, ich osiągnięcia i problemy; 
5. kreowanie pozytywnego obrazu zorganizowanej społeczności polskiej na Litwie.
Materiały zgłoszone nie mogą przeczyć wyżej wskazanym założeniom konkursu. Mogą to być zarówno prace pojedyncze (już opublikowane lub wyemitowane), jak też cykle materiałów. Warunkiem jest, by co najmniej 50 proc. z nich powstało w roku bieżącym.
Materiały na konkurs Grand Prix "Orle Pióro" mogą zgłosić zarówno sami autorzy, redakcje oraz każdy chętny. 
Do zgłoszenia powinny być dołączone pisma argumentujące oraz wycinki prasowe, wydruki materiałów internetowych, nośniki informacji z nagraniami prac konkursowych. 
Powyższe materiały należy nadesłać listownie na adres Biura Związku Polaków na Litwie (ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno) z dopiskiem na kopercie Grand Prix "Orle Pióro" bądź dostarczyć do Biura ZPL. 
Zgłoszone materiały konkursowe powinny zawierać zgodę ich autora na udział w przedmiotowym konkursie. 
Pretendentów na Nagrodę Grand Prix "Orle Pióro" nie obowiązuje praca w redakcjach. 
Oceniane są opublikowane, wyemitowane materiały i ich znaczenie społeczne.
Koperty otwiera, prace ocenia i zdobywcę dziennikarskiej Nagrody Grand Prix "Orle Pióro" ogłasza powołana na mocy uchwały Zarządu Głównego ZPL 11-osobowa Kapituła, która wypracowuje szczegółowe kryteria oceny zgłoszonych prac w ramach niniejszego regulaminu. Członkowie Kapituły nie mają prawa zgłaszania prac na konkurs, nie mogą też być zatrudnieni w redakcjach, być wydawcami lub właścicielami środków masowego przekazu. Zwycięzca jest wyłaniany poprzez tajne głosowanie. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żadna praca nie otrzymuje 75 proc. głosów, głosowanie jest powtarzane, odrzucając za każdym razem trzy kolejne prace, które uzyskały najmniej głosów w poprzednim głosowaniu. Kapituła spisuje protokół o wyłonieniu zwycięzcy, ogłaszany w dniu wręczenia nagrody. Wyłonienie zwycięzcy przez Kapitułę jest ostateczne.
Protokół z posiedzenia Kapituły, jak też materiały konkursowe są przechowywane w Biurze ZG ZPL i nie są zwracane osobom zgłaszającym.
Dla zwycięzcy wręczana jest imienna statuetka oraz premia pieniężna w wysokości 1000 euro. Spośród zgłoszonych prac Kapituła może wyróżnić również dodatkowe. Autorom wyróżnionych prac wręczane są dyplomy oraz premie pieniężne.
Termin nadsyłania prac do 15 listopada. Konkurs zostanie podsumowany w grudniu br.

komentarze (Aby komentować musisz być zarejestrowanym użytkownikiem - zarejestruj się lub zaloguj)

W ostatnim numerze

W numerze 5/2020

SETNA ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

 • Szafarz Bożej łaski
 • Pontyfikat w liczbach i faktach
 • Maryja w życiu papieża
 • Dar Opatrzności Bożej, który udało się złapać!
 • Św. Jan Paweł II w moim życiu
 • Łańcuch żertw ofiarnych

POLITYKA

 • Na bieżąco

OŚWIATA

 • Język litewski – problem nadal aktualny
 • "Macierz Szkolna" – w okresie zdalnego nauczania

UKŁON dla DZIEJów DAWNYCH

 • Konstytucja 3 Maja się przypomina
 • Wieszcza algebry nauczał

MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ

 • Krótkie szczęście małżeństwa Sierakowskich

RODAKÓW LOS NIEZŁOMNY

 • Styczyńscy. Spod Wilna na Syberię

MĄDROŚĆ LUDZKA SIĘ KŁANIA

 • O wierze

ZE SKARBCA PRZYRODY

 • Choć szkodzą lasowi, leczą raka

Nasza księgarnia

Stanisław Moniuszko w Wilnie
Pejzaż Wilna. Wędrówki fotografa w słowie i w obrazie

przeglądaj wszystkie

prześlij swojeStare fotografie

Historia na mapie