Z dyplomami – w życie

drukuj
Janina Lisiewicz, 15.08.2018
Fot. Marian Paluszkiewicz

20 lipca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się uroczystość dyplomatorium 2018 roku Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku. Tegoroczne wręczanie dyplomów było szczególne, po raz pierwszy bowiem otrzymali je również studenci europeistyki, która przed trzema laty została otwarta na filii jako trzecia specjalność obok licencjackich studiów z ekonomiki i informatyki oraz magisterskich z ekonomii.

Licznie zebranych na sali absolwentów, przedstawicieli ich rodzin oraz gości po uroczystym wkroczeniu pocztu sztandarowego i władz uczelni witała dziekan wydziału informatyczno-ekonomicznego prof. Mieczysława Zdanowicz. Pani dziekan, witając gości, wśród których była ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Urszula Doroszewska oraz prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Mariusz Popławski, przedstawiła zebranym duszpasterza akademickiego filii ks. Ronalda Kuźmickiego. Profesor niezwykle serdecznie witała również obecnych dyrektorów gimnazjów, z którymi, jak zaznaczyła, filia nawiązała ścisłą współpracę.
Mówiąc o tegorocznej promocji wydziału, pani dziekan odnotowała ważny szczegół: po raz pierwszy dyplomy licencjackie z orzełkiem otrzymają absolwenci europeistyki. Zainicjowany przed trzema laty kierunek, do którego tworzenia prof. Mieczysława Zdanowicz osobiście się przyczyniła (szykowała programy i plany studiów na wydziale prawa UwB na kierunku europeistyka, a że zostały bardzo dobrze ocenione podczas akredytacji, z nieznacznymi zmianami zastosowano je w Wilnie), cieszy się popularnością – dyplomy o ukończeniu studiów licencjackich otrzymało 20 młodych ludzi. Ogółem, jak zaznaczyła dziekan, dyplomy zostaną wręczone 58 absolwentom: z dziewiątej promocji informatyków i ekonomistów odpowiednio 9 i 14, trzeciej promocji studiów magisterskich z ekonomii – 15. W ciągu minionych 11 lat dyplomy UwB otrzymało 678 osób. Jest to dostatecznie mocny zastrzyk młodej inteligencji dla społeczności polskiej na Litwie.
Prof. Mieczysława Zdanowicz podkreśliła, że miniony rok akademicki był też pomyślny wydziałowi ze względu na podpisanie umowy przez rektora uczelni Roberta Ciborowskiego z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego RP Jarosławem Gowinem, która zapewni dofinansowanie w wysokości prawie 19 mln złotych na remont i rozbudowę budynku, należącego do filii w Wilnie przy ul. Makowej 22. Pomoże to rozwiązać wydziałowi najbardziej palący problem – spełnienie wymogów co do posiadania przez uczelnię odpowiedniej bazy materialnej.
Zwracając się do absolwentów, pani dziekan powiedziała, że po otrzymaniu dyplomów nastaje czas znalezienia zastosowania dla swojej wiedzy, bo inaczej ta traci sens. Nawoływała do utrzymywania więzi z uczelnią, uczestniczenia w działalności powstałego tego roku klubu absolwentów oraz bycia dumnym ze studiowania na UwB. 
Zabierający głos prorektor Mariusz Popławski odnotował wagę uczelni i posiadania dyplomowanych specjalistów dla środowiska intelektualnego Polaków na Litwie. Gratulując i składając wyrazy uznania w imieniu swoim oraz rektora UwB Roberta Ciborowskiego, profesor podkreślił, że "zdobyta wiedza i umiejętności będą procentowały w przyszłości. Dobry start – te studia pomogą wam rozwinąć skrzydła – wierzę w to" – zauważył.
Przemawiając natomiast do zebranych ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska zaznaczyła, iż Państwo Polskie wspiera rozwój oświaty na Litwie, budowanie elit poprzez kształcenie wyższe w języku polskim. Przyznane środki na rozbudowę budynku filii pozwolą zapewnić studia w dobrych warunkach. Ambasador podziękowała również pani dziekan za jej działalność. Gratulując studentom akcentowała, że dobre stosunki wraz ze współpracą Polski i Litwy będą sprzyjały znalezieniu miejsc pracy. 
Gratulacje absolwentom składał również obecny na uroczystości dyrektor DKP, społeczny doradca premiera Litwy ds. mniejszości narodowych Artur Ludkowski.
Przystępując do najbardziej uroczystej chwili – wręczania dyplomów – pani dziekan szczególnie wyróżniła tych, kto w ciągu lat nauki spełniał wszystkie wymogi i uzyskał bardzo dobrą średnią oraz obronił świetne prace. Pięcioro absolwentów otrzymało dyplomy licencjackie z wyróżnieniem: Justyna Tupikowska (europeistyka, średnia 4,92), Andrzej Masewicz (europeistyka, 4,85), Stefan Mieczkowski (informatyka, 4,85), Łukasz Kamiński (europeistyka, 4,84) i Edgar Nowogrodski (informatyka, 4,80). 
Studia magisterskie z wyróżnieniem ukończyły: Daria Pilarczyk (średnia 4,97) oraz Elżbieta Jasińska (średnia 4,84).
Po otrzymaniu świadectw nastąpił tradycyjny moment rzucania w górę biretów.
Dziękując uczelni i wykładowcom, zabierający głos magistrzy Daria Pilarczyk i Dariusz Kadewicz podkreślili, że "doceniają możliwość nauki w języku ojczystym, stanowiącej powód do dumy". 
Wykonanie "Gaude, Mater Polonia" wieńczyło dyplomatorium.
Na uroczystości zostali też wyróżnieni absolwenci, którzy aktywnie uczestniczyli zarówno w działalności naukowej, jak też społecznej, kulturalnej, sportowej na uczelni. Dziekan wyraziła uznanie tym, którzy potrafili osiągać zarówno doskonałe wyniki w nauce, jak też byli aktywnymi studentami.
Uroczystość wieńczyło wspólne zdjęcie oraz multum kwiatów, przeznaczonych wykładowcom i dyplomowanym specjalistom. 

 

komentarze (Aby komentować musisz być zarejestrowanym użytkownikiem - zarejestruj się lub zaloguj)

W ostatnim numerze

W numerze 5/2020

SETNA ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

 • Szafarz Bożej łaski
 • Pontyfikat w liczbach i faktach
 • Maryja w życiu papieża
 • Dar Opatrzności Bożej, który udało się złapać!
 • Św. Jan Paweł II w moim życiu
 • Łańcuch żertw ofiarnych

POLITYKA

 • Na bieżąco

OŚWIATA

 • Język litewski – problem nadal aktualny
 • "Macierz Szkolna" – w okresie zdalnego nauczania

UKŁON dla DZIEJów DAWNYCH

 • Konstytucja 3 Maja się przypomina
 • Wieszcza algebry nauczał

MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ

 • Krótkie szczęście małżeństwa Sierakowskich

RODAKÓW LOS NIEZŁOMNY

 • Styczyńscy. Spod Wilna na Syberię

MĄDROŚĆ LUDZKA SIĘ KŁANIA

 • O wierze

ZE SKARBCA PRZYRODY

 • Choć szkodzą lasowi, leczą raka

Nasza księgarnia

Wilno po polsku
Stanisław Moniuszko w Wilnie

przeglądaj wszystkie

prześlij swojeStare fotografie

Historia na mapie