Prenumerata

drukuj
24.07.2015

Drogi Czytelniku! 
Trwa prenumerata na rok 2019!​

NA LITWIE  Do 20 listopada można zaprenumerować miesięcznik "Magazyn Wileński" na grudzień 2019 r. we wszystkich urzędach pocztowych oraz w redakcji (Dom Prasy, Laisvės pr. 60, pokój 701). 
Indeks "Magazynu Wileńskiego": 5041. 
Cena prenumeraty: na miesiąc – 1 euro; na kwartał – 3 euro; na rok – 12 euro.​

W POLSCE cena prenumeraty pozostaje bez zmian i wynosi: na rok – 96 zł, na półrocze – 48 zł, na kwartał – 24 zł. 
Prenumeratę w Polsce można załatwić, wpłacając odpowiednią kwotę na numer konta: 84 1020 1156 0000 7402 0055 6449 PKO BP XV/O w Warszawie, Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna, z dopiskiem – "Magazyn Wileński". 
Przypominamy i prosimy uprzejmie po dokonaniu wpłaty powiadomić o tym redakcję. 

DO INNYCH KRAJÓW: 
prenumerata czasopisma "Magazyn Wileński" kosztuje: na rok – 48 euro, 
na półrocze – 24 euro lub równowartość w innej walucie. UWAGA: czeki w bankach Litwy nie są honorowane! 

 

W ostatnim numerze

W numerze 10/2019

OBCHODY DNIA PONARSKIEGO

 • Polski głos pamięci i prawdy

Z NAKAZU TRADYCJI

 • Wileńszczyzna plon wydała
 • "Miłemu miastu" wierni

POLITYKA

 • Na bieżąco

WIELKI KONKURS POŚWIĘCONY 100-LECIU PKOl

PODWÓJNY JUBILEUSZ WILEŃSKIEJ ALMA MATER

 • "Żywy to pomnik geniuszu, wielkości i chwały"

BYLI WŚRÓD RATUJĄCYCH ŻYDÓW

 • Bohaterska scheda po dziadkach
 • Yad Vashem

SPORT

 • Trójskokiem na Olimp

RODAKÓW LOS NIEZŁOMNY

 • W łagrach na "saratowskim szlaku"

PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE

 • Malta – "rozdroże" między Afryką i Europą

MĄDROŚĆ LUDZKA SIĘ KŁANIA

 • O pracy

Nasza księgarnia

Wilno po polsku
Pejzaż Wilna. Wędrówki fotografa w słowie i w obrazie

przeglądaj wszystkie

prześlij swojeStare fotografie

Historia na mapie