Prenumerata

drukuj
24.07.2015

Drogi Czytelniku! 
Ruszyła prenumerata na rok 2017!

NA LITWIE  Do 20 lutego można zaprenumerować miesięcznik "Magazyn Wileński" na marzec i dalsze miesiące 2017 r. – we wszystkich urzędach pocztowych, w redakcji (Dom Prasy, Laisvės pr. 60, pokój 701) oraz w księgarni w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76). 
Indeks "Magazynu Wileńskiego": 5041. 
Cena prenumeraty: na miesiąc – 1 euro; na kwartał – 3 euro.

W POLSCE cena prenumeraty pozostaje bez zmian i wynosi: na rok – 96 zł, na półrocze – 48 zł, na kwartał – 24 zł. 
Prenumeratę w Polsce można załatwić, wpłacając odpowiednią kwotę na numer konta: 84 1020 1156 0000 7402 0055 6449 PKO BP XV/O w Warszawie, Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna, z dopiskiem – "Magazyn Wileński". 
Przypominamy i prosimy uprzejmie po dokonaniu wpłaty powiadomić o tym redakcję. 

DO INNYCH KRAJÓW: 
prenumerata czasopisma "Magazyn Wileński" kosztuje: na rok – 48 euro, 
na półrocze – 24 euro lub równowartość w innej walucie. 

W ostatnim numerze

W numerze 1/2017

1/2017

POD ZNAKIEM NARODZIN DZIECIĄTKA

 • Opłatka moc scalająca
 • Przy wigilijnym stole – wiarusi
 • Miłosierdzie mnożąc

NASZA WIARA

 • Rok 2017 – pod znakiem Maryi!

IN MEMORIAM: 

 • Gabriela Jana Mincewicza i Longina Komołowskiego

POLITYKA

 • Na bieżąco
 • Rząd budzący nadzieje

W NASZYCH TEATRACH

 • Z dziećmi i dla dzieci
 • Ze sceny o chrzcie Polski

ROCZNICE, JUBILEUSZE

 • Reportażom skrzydła dopinał
 • Gondolier znad Wisły

POLACY W IRLANDII PÓŁNOCNEJ

ROK 2016 SIĘ PRZYPOMINA

Nasza księgarnia

Wilno po polsku
Stanisław Moniuszko w Wilnie

przeglądaj wszystkie

prześlij swojeStare fotografie

Historia na mapie