Prenumerata

drukuj
24.07.2015

Drogi Czytelniku! 
Trwa prenumerata na rok 2018!​

NA LITWIE  Do 20 lipiec można zaprenumerować miesięcznik "Magazyn Wileński" na sierpień i dalsze miesiące 2018 r. we wszystkich urzędach pocztowych oraz w redakcji (Dom Prasy, Laisvės pr. 60, pokój 701). 
Indeks "Magazynu Wileńskiego": 5041. 
Cena prenumeraty: na miesiąc – 1 euro; na kwartał – 3 euro; na półrocze – 6 euro.

W POLSCE cena prenumeraty pozostaje bez zmian i wynosi: na rok – 96 zł, na półrocze – 48 zł, na kwartał – 24 zł. 
Prenumeratę w Polsce można załatwić, wpłacając odpowiednią kwotę na numer konta: 84 1020 1156 0000 7402 0055 6449 PKO BP XV/O w Warszawie, Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna, z dopiskiem – "Magazyn Wileński". 
Przypominamy i prosimy uprzejmie po dokonaniu wpłaty powiadomić o tym redakcję. 

DO INNYCH KRAJÓW: 
prenumerata czasopisma "Magazyn Wileński" kosztuje: na rok – 48 euro, 
na półrocze – 24 euro lub równowartość w innej walucie. 

W ostatnim numerze

W numerze 6/2016

BY POLSKOŚĆ NIEJEDNO MIAŁO IMIĘ

 • Obradował XV zjazd Związku Polaków na Litwie
 • Niczym koło zamachowe naszego odrodzenia

POLITYKA

 • Na bieżąco

ZUŁÓW – MIEJSCE URODZIN MARSZAŁKA

 • Kolebka Wielkości

Z SZACUNKIEM DLA HISTORII

 • W Gdańsku odsłonięto Pomnik Ofiar Zbrodni Ponarskiej
 • Bo królom był równy
 • Pędzlem dzieje Polski sławił
 • Zafalować wspomnieniem jak Wilia

OŚWIATA

 • Tam wyrastały nam skrzydła

MNIEJSZOŚCI NARODOWE W POLSCE

 • Pszczelnik scala szczególnie

MĄDROŚĆ LUDZKA SIĘ KŁANIA

 • O wierze

RODAKÓW LOS NIEZŁOMNY

 • W łagrach na "saratowskim szlaku"

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ

 • Gruzja sędziwa, Gruzja gościnna

Nasza księgarnia

Wilno po polsku
Pejzaż Wilna. Wędrówki fotografa w słowie i w obrazie

przeglądaj wszystkie

prześlij swojeStare fotografie

Historia na mapie