Prenumerata

drukuj
24.07.2015

Drogi Czytelniku! 
Trwa prenumerata na rok 2018!​

NA LITWIE  Do 20 listopada można zaprenumerować miesięcznik "Magazyn Wileński" na grudzień 2018 r. we wszystkich urzędach pocztowych oraz w redakcji (Dom Prasy, Laisvės pr. 60, pokój 701). 
Indeks "Magazynu Wileńskiego": 5041. 
Cena prenumeraty: na miesiąc – 1 euro.

W POLSCE cena prenumeraty pozostaje bez zmian i wynosi: na rok – 96 zł, na półrocze – 48 zł, na kwartał – 24 zł. 
Prenumeratę w Polsce można załatwić, wpłacając odpowiednią kwotę na numer konta: 84 1020 1156 0000 7402 0055 6449 PKO BP XV/O w Warszawie, Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna, z dopiskiem – "Magazyn Wileński". 
Przypominamy i prosimy uprzejmie po dokonaniu wpłaty powiadomić o tym redakcję. 

DO INNYCH KRAJÓW: 
prenumerata czasopisma "Magazyn Wileński" kosztuje: na rok – 48 euro, 
na półrocze – 24 euro lub równowartość w innej walucie. 

W ostatnim numerze

W numerze 10/2018

PAPIEŻ FRANCISZEK ODWIEDZIŁ LITWĘ

 • "Jezus Chrystus – naszą nadzieją"

NOWA SIEDZIBA AMBASADY RP W WILNIE

 • "U Paców" jak u siebie

POLITYKA

 • Na bieżąco

ZUŁÓW – MIEJSCE URODZIN MARSZAŁKA

 • Kolebka Wielkości

"ŁĄCZY NAS NIEPODLEGŁA"

 • V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

MARTYROLOGIĄ ZJEDNANI

 • Ponary jak wciąż krwawiąca blizna

KRESY PRZYWOŁUJĄ PAMIĘĆ

 • Instytut Myśli Polskiej już działa
 • Polesia czar

MĄDROŚĆ LUDZKA SIĘ KŁANIA

 • O podejrzliwości

RODAKÓW LOS NIEZŁOMNY

 • W łagrach na "saratowskim szlaku"

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ

 • Azerbejdżan – Kraina Ognia

Nasza księgarnia

Wilno po polsku
Stanisław Moniuszko w Wilnie

przeglądaj wszystkie

prześlij swojeStare fotografie

Historia na mapie