Prenumerata

drukuj
24.07.2015

Drogi Czytelniku! 
Trwa prenumerata na rok 2017!

NA LITWIE  Do 20 sierpnia można zaprenumerować miesięcznik "Magazyn Wileński" na wrzesień i dalsze miesiące 2017 r. – we wszystkich urzędach pocztowych, w redakcji (Dom Prasy, Laisvės pr. 60, pokój 701) oraz w księgarni w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76). 
Indeks "Magazynu Wileńskiego": 5041. 
Cena prenumeraty: na miesiąc – 1 euro; na kwartał – 3 euro.

W POLSCE cena prenumeraty pozostaje bez zmian i wynosi: na rok – 96 zł, na półrocze – 48 zł, na kwartał – 24 zł. 
Prenumeratę w Polsce można załatwić, wpłacając odpowiednią kwotę na numer konta: 84 1020 1156 0000 7402 0055 6449 PKO BP XV/O w Warszawie, Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna, z dopiskiem – "Magazyn Wileński". 
Przypominamy i prosimy uprzejmie po dokonaniu wpłaty powiadomić o tym redakcję. 

DO INNYCH KRAJÓW: 
prenumerata czasopisma "Magazyn Wileński" kosztuje: na rok – 48 euro, 
na półrocze – 24 euro lub równowartość w innej walucie. 

W ostatnim numerze

W numerze 7/2017

7/2017

KALENDARZ NA II PÓŁROCZE

ROCZNICE, JUBILEUSZE

 • Przed 90 laty koronowano Ostrobramską Panią
 • Poległym – hołd pamięci
 • Symbol bojowej chwały i żołnierskiej cnoty

WPROST NIE DO WIARY!

 • Zagadkowy wazon stał się relikwią

POLITYKA

 • Na bieżąco
 • Jak Litwini postrzegali polskie odrodzenie?

IN MEMORIAM ALGISA KALĖDY

NASZA WIARA

 • Sanktuarium maryjne w Oziornoje

TRADYCJA WCIĄŻ ŻYWA

 • Palm wileńskich czar

BIAŁO-CZERWONY BIWAK PO RAZ 29

PROSTO Z MACIERZY

 • Muzeum w Stawisku mnoży inicjatywy

MĄDROŚĆ LUDZKA SIĘ KŁANIA

 • O próżności

RODAKÓW LOS NIEZŁOMNY

 • W łagrach na "saratowskim szlaku"

PRZYRODA LECZY

 • Sromotnik się poleca

Nasza księgarnia

Pejzaż Wilna. Wędrówki fotografa w słowie i w obrazie
Wilno po polsku

przeglądaj wszystkie

prześlij swojeStare fotografie

Historia na mapie