Dźwięcz, polska pieśni…

drukuj
Janina Lisiewicz, 18.06.2017
Fot. Paweł Stefanowicz

… nieś ludziom radość, łącząc i jednocząc mieszkańców pięknej Ziemi Trockiej, na której od wieków obok innych trwały i rozwijały się tradycje i polska kultura. Miejscowym Polakom kraina jezior, mitów historycznych była i jest tą "małą Ojczyzną", budzącą najpiękniejsze uczucia, wzniosłe ideały, dopingującą do pracy i twórczości. Twórczości opiewającej Troki, Połuknie, Landwarów – rodzinne miasteczka i wsie najdroższe sercu, bliskie, swoje…

21 maja Landwarów gościł XXVI Festyn Kultury Polskiej Ziemi Trockiej "Dźwięcz, polska pieśni", organizowany przez Trocki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie. Uroczysta Msza św., świąteczny pochód oraz kilkugodzinne popisy zespołów artystycznych Ziemi Trockiej złożyły się na treść prezentacji dorobku społeczności polskiej.

Z Bogiem w sercu i pieśnią na ustach
Inaugurację kolejnego Festynu Kultury Polskiej Ziemi Trockiej, który od 26 lat jest co roku witany w poszczególnych osiedlach i miasteczkach rejonu trockiego, tradycyjnie poprzedziła modlitwa, celebrowana przez wikariusza kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny ks. Edwarda Dukiela, w obecności proboszcza parafii ks. Gintarasa Petronisa. 
Zwracając się do wiernych, witając uczestników święta polskiej kultury, ks. Edward w serdecznych słowach mówił o festynie, jego organizatorach, zachęcał wiernych do uczestniczenia w święcie, które jednoczy ludzi, wraz z piosenką i tańcem niesie radość bycia razem. Jest to wielka wartość, którą, jak podkreślił, we współczesnym pełnym wyobcowania świecie należy pielęgnować, nie stać na uboczu, nie usuwać się w cień domowego zacisza.
Podczas Mszy św. do świątyni został wniesiony sztandar Trockiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie, a liturgię swym śpiewem uświetnili członkowie zespołów – uczestników festynu. 
Po wspólnej modlitwie organizatorzy wraz z gośćmi oraz członkami dwunastu biorących udział w święcie zespołów, przy dźwiękach orkiestry dętej Wileńskiej Szkoły Muzycznej im. B. Jonušasa, barwnym korowodem ruszyli ulicami miasteczka na plac przy Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. Tu prowadzące święto Alina Narkiewicz i Joanna Wajciulonis witały zespoły, zapraszając chórzystów na scenę, a gości i widzów – do zajęcia miejsc na widowni. 

Prezentacja narodowej kultury, hołd miejscowym twórcom
Do uroczystego otwarcia XXVI Festynu Kultury Polskiej Ziemi Trockiej wraz z prezesem Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL, posłem Jarosławem Narkiewiczem zostali zaproszeni prezes Związku Polaków na Litwie, poseł Michał Mackiewicz, wicemer rejonu trockiego Maria Pucz, wiceprezesi trockiego oddziału, radni Teresa Sołowjowa, Alina Kowalewska (prezes koła ZPL w Rudziszkach), Tadeusz Tuczkowski (prezes koła ZPL w Trokach), prezes koła ZPL w Landwarowie – gospodarz tegorocznego festynu, dyrektor Gimnazjum im. H. Sienkiewicza Franciszek Żeromski oraz prezesi kół z Międzyrzecza, Rykont, Świętnik, Połuknia, Rudziszek, Starych Trok. 
Zaszczyt zainaugurowania święta przypadł prezesowi ZPL Michałowi Mackiewiczowi. Po skierowanych do rodaków serdecznych słowach powitania zabrzmiały fanfary i wspólnie obwieszczono o rozpoczęciu festynu. Dostojnie w uroczystej scenerii zabrzmiała "Rota" – hymn Związku Polaków na Litwie w wykonaniu łączonego chóru pod batutą Renaty Joknienė. A tuż za nią rozlega się melodyjna, piękna piosenka "Wileńszczyzna", której słowa tchną szczerą miłością do ziemi ojczystej: "(…) szczęśliwa bądź, jak młoda w dzień wesela, swobodna bądź, jak w czystym niebie ptak. A dobry Bóg niech łask udziela wiele (…)" – czy mogą być bardziej wymowne życzenia…
Prowadzący powitali honorowych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością festyn i zechcieli przywitać jego uczestników: posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Iwonę Arent i Grzegorza Janika, zastępcę prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Krzysztofa Łachmańskiego, panią Zofię Komołowską – żonę śp. Longina Komołowskiego (byłego prezesa "Wspólnoty Polskiej") wraz z synem, posła na Sejm RL Jonasa Liesysa oraz innych dostojnych gości.
Zabierając głos, posłowie na Sejm RP serdecznie pozdrawiali zebranych, wyrażając uznanie dla działalności i osiągnięć Polaków na Litwie. Pozdrowienia od europosła, przewodniczącego AWPL-ZChR przekazała obecnym wicemer rejonu, przewodnicząca trockiego oddziału AWPL- ZChR Maria Pucz.
Świadectwem tego, że Polacy posiadają bogate tradycje i przebogaty folklor, potrafią pielęgnować zarówno ogólnonarodowy dorobek kulturalny jak też miejscową kulturę, regionalne tradycje, świadczyły popisy zarówno dziecięco-młodzieżowych, jak też dorosłych zespołów wokalnych i tanecznych. 
W festynowym kalejdoskopie widzowie mieli możność oglądać i oceniać występy "Prząśniczki" – zespołu, który powstał w 1981 roku z inicjatywy niestrudzonego animatora polskiej kultury na Wileńszczyźnie, założyciela jakże wielu zespołów dziecięcych – śp. Władysława Korkucia. Od 1995 roku, kierowany przez Edwarda Mogilnickiego i Agnieszkę Sinkevičiūtė, cieszy swą młodzieńczą werwą tudzież dźwięcznymi głosami, godnie reprezentując Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie. Kolejne zespoły szkolne – to sympatyczna "Biedronka" z Trok (kierownik Iwona Bujnowska), "Gaik" z Rudziszek, który pod kierownictwem Aliny i Włodzimierza Saszenków znany jest nie tylko w swoim rejonie i na Litwie, ale też zgarniał laury na festiwalach w Polsce. 
Zespół "Kolorowe nutki" powstał przed laty z inicjatywy nauczycielki klas początkowych Anny Oleszkiewicz. Dziś, prowadzony przez Edwarda Mogilnickiego, ze wszech miar potwierdza swą nazwę – zarówno repertuar, jak i styl zachowania na scenie, kolorowe stroje promieniują radością i dziecięcym szczęściem. Podobnymi słowami można też obdarzyć "Strumyk" z Połuknia z Renatą Joknienė i Iwoną Grigienė na czele, który wraz z dorosłym zespołem "Połuknianie" tworzy jakże barwną i sympatyczną wizytówkę tej miejscowości, tchnącej polską tradycją i przywiązaniem do ojczystej kultury. Połuknie ponadto reprezentowało urocze trio "Hanki" (kierownik Renata Joknienė), od lat kilku skutecznie podbijające serca publiczności wszędzie tam, dokąd zawita, a może się poszczycić imponującymi trasami koncertowymi. 
Romantyczny styl i mistrzowskie wykonanie zarówno polskich szlagierów z różnych lat, jak też utworów sławiących rodzinne miasteczka, zaprezentowały zespoły "Rendez-vous" (kierownik Bożena Bielak) oraz "Landwarowianka" (kierownik Walentyna Trusewicz). Ponadto należy dodać, że kapela zespołu "Rendez-vous" akompaniowała popisom łączonego chóru. 
Oryginalne stroje i repertuar zaprezentowali "Troczanie" (kierownik Bożena Bielak), w których organicznie łączą się przedstawiciele różnych pokoleń, tworząc ciągłość tradycji. Solidnym dorobkiem mogą szczycić się również "Rudziszczanie" (kierownik Maria Jankowska), stojący na straży polskiej kultury i tradycji w ojczystych Rudziszkach.
Chociaż od kilkunastu lat Grzegorzewo nie należy już do rejonu trockiego, jednak więzi z nim "Grzegorzanie" (kierownik Aleksander Melech) utrzymują ścisłe i zawsze chętnie tu koncertują. No, i zbierają zasłużone oklaski. 
Wzruszającym akcentem festynu było przypomnienie i oddanie hołdu ludziom, którzy swoją działalnością, twórczością przyczynili się do rozwoju kultury na Wileńszczyźnie, Ziemi Trockiej, rozsławiali i rozsławiają ją swymi wierszami, melodiami, piosenkami. 
Minutą ciszy oraz wykonaniem piosenek jego autorstwa obecni uczcili pedagoga, kompozytora, dra teologii, założyciela i kierownika Polskiego Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca "Wileńszczyzna" Jana Gabriela Mincewicza. Została również przywołana postać poetki, śp. Barbary Sidorowicz, autorki tekstów piosenek, wykonywanych przez trockie zespoły. Brzmiały piosenki do słów pani Heleny Wróblewskiej, melodie nieodżałowanego Wiktora Kowalewskiego. Pamięć o nich, ich twórczość jest żywa wśród ziomków, pięknie służąc promocji Ziemi Trockiej.
Właśnie uhonorowanie pracy, dorobku twórczego poszczególnych kierowników zespołów, animatorów kultury, działaczy Trockiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie jest jedną ze szczególnych cech festynów. Z pewnością służy to motywacją do pracy i działalności na rzecz szeroko pojmowanej polskości.

Odznaczenia, nagrody, sponsorzy…
Świąteczne spotkanie społeczności polskiej rejonu trockiego było świetną okazją ku temu, by wyróżnić osoby zasłużone w działalności Związku Polaków na Litwie. Najwyższym odznaczeniem ZPL – Złotą Odznaką zostali przez prezesa ZPL Michała Mackiewicza uhonorowani działacze Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL Władysław Czapkowski, Danuta Jepifanowa oraz dyrektor Domu Kultury w Trokach, aktor Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie Edward Kiejzik.
Dyplomy uczestników z rąk prezesa oddziału Jarosława Narkiewicza otrzymali natomiast kierownicy wszystkich zespołów. 
Tego roku formuła festynu (w odróżnieniu od lat poprzednich) nie przewidywała występów zaproszonych gości – zespołów ludowych innych narodowości z innych rejonów. Wyjątek stanowiła kapela "Suderwianie", oczywiście z Suderwy, pod kierunkiem Edwarda Michalkiewicza, doskonale bawiąca publiczność. 
W końcówce święta słowa uznania i podziękowania złożono głównemu organizatorowi imprezy – prezesowi Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL Jarosławowi Narkiewiczowi oraz partnerom – gospodarzom tegorocznego XXVI festynu – kołu ZPL w Landwarowie oraz Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, którym przewodniczy i kieruje dyrektor Franciszek Żeromski. 
Dziękowano również sponsorom: Ambasadzie RP w Wilnie, Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", Departamentowi Mniejszości Narodowych przy rządzie RL, samorządowi rejonu trockiego, Domowi Kultury w Trokach, starostwu Landwarowa oraz mediom. 
Tradycyjnym zwieńczeniem święta było przekazanie jego godła – sympatycznego śpiewającego ptaszka, usadowionego na kwitnącej gałązce drzewa – gospodarzom już kolejnego, XXVII Festynu Kultury Polskiej Ziemi Trockiej. Równo za rok miłośników ojczystej kultury będzie gościło koło Związku Polaków na Litwie w Starych Trokach.

komentarze (Aby komentować musisz być zarejestrowanym użytkownikiem - zarejestruj się lub zaloguj)

W ostatnim numerze

W numerze 5/2020

SETNA ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

 • Szafarz Bożej łaski
 • Pontyfikat w liczbach i faktach
 • Maryja w życiu papieża
 • Dar Opatrzności Bożej, który udało się złapać!
 • Św. Jan Paweł II w moim życiu
 • Łańcuch żertw ofiarnych

POLITYKA

 • Na bieżąco

OŚWIATA

 • Język litewski – problem nadal aktualny
 • "Macierz Szkolna" – w okresie zdalnego nauczania

UKŁON dla DZIEJów DAWNYCH

 • Konstytucja 3 Maja się przypomina
 • Wieszcza algebry nauczał

MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ

 • Krótkie szczęście małżeństwa Sierakowskich

RODAKÓW LOS NIEZŁOMNY

 • Styczyńscy. Spod Wilna na Syberię

MĄDROŚĆ LUDZKA SIĘ KŁANIA

 • O wierze

ZE SKARBCA PRZYRODY

 • Choć szkodzą lasowi, leczą raka

Nasza księgarnia

Stanisław Moniuszko w Wilnie
Pejzaż Wilna. Wędrówki fotografa w słowie i w obrazie

przeglądaj wszystkie

prześlij swojeStare fotografie

Historia na mapie