Redakcja

drukuj
24.07.2015

REDAGUJĄ:

HENRYK MAŻUL
mazul@magwil.lt; magazyn@magwil.lt
Tel. (+3705) 242 77 18

KOREKTA:
KRYSTYNA RUCZYŃSKA
krystyna@magwil.lt
Tel. (+3705) 242 77 18

STALE WSÓŁPRACUJĄ:

JANINA LISIEWICZ 
ALEKSANDRA AKIŃCZO
HALINA TURKIEWICZ
SŁAWOMIR SUBOTOWICZ

DZIAŁ KOMERCYJNO-ORGANIZACYJNY:
CZESŁAW TATOL
Tel. (+370) 60106046
ceslav.tatol@gmail.com

WYDAWCA: ZSA "Magazyn Wileński"

Adres do korespondencji:
"Magazyn Wileński"
Laisvės pr. 60, 05120 Wilno
Dom Prasy, 7 piętro, pokój 701

W ostatnim numerze

W numerze 8/2018

OŚWIATA

 • Z dyplomami – w życie
 • Supeł braterskiej wspólnoty
 • Wspomnienie absolwenta Trocko-Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej

POLITYKA

 • Na bieżąco

ZUŁÓW – MIEJSCE URODZIN MARSZAŁKA

 • Kolebka Wielkości

WOJNA MNOŻYŁA OFIARY

 • Użyczyła twarzy warszawskiej Syrence
 • Ziarno łaski rzucone na glebę serc

PROSTO Z MACIERZY

 • Sierpniowa szkoła polskości
 • Wilno gościło w Opolu
 • Biały Bór – Ukraińcom rady

RODAKÓW LOS NIEZŁOMNY

 • Mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia
 • W łagrach na "saratowskim szlaku"

WILNO W CZASACH MICKIEWICZA

 • Nieromantycznie o romantycznym

MĄDROŚĆ LUDZKA SIĘ KŁANIA

 • O wytrwałości

Nasza księgarnia

Wilno po polsku
Pejzaż Wilna. Wędrówki fotografa w słowie i w obrazie

przeglądaj wszystkie

prześlij swojeStare fotografie

Historia na mapie