Redakcja

drukuj
24.07.2015

REDAGUJĄ:

HENRYK MAŻUL
mazul@magwil.lt; magazyn@magwil.lt
Tel. (+3705) 242 77 18

KOREKTA:
KRYSTYNA RUCZYŃSKA
krystyna@magwil.lt
Tel. (+3705) 242 77 18

STALE WSÓŁPRACUJĄ:

JANINA LISIEWICZ 
ALEKSANDRA AKIŃCZO
HALINA TURKIEWICZ
SŁAWOMIR SUBOTOWICZ

DZIAŁ KOMERCYJNO-ORGANIZACYJNY:
CZESŁAW TATOL
Tel. (+370) 60106046
ceslav.tatol@gmail.com

WYDAWCA: ZSA "Magazyn Wileński"

Adres do korespondencji:
"Magazyn Wileński"
Laisvės pr. 60, 05120 Wilno
Dom Prasy, 7 piętro, pokój 701

W ostatnim numerze

W numerze 1/2018

PIŁSUDSKI PAMIĘCIĄ PRZYZYWA

 • W świetle rampy – sam Marszałek
 • Kolebka Wielkości

POLITYKA

 • Na bieżąco

OŚWIATA

 • Udźwignąć Słowo Ojczyste!
 • Wileńska Szkoła Pedagogiczna się przypomina

NIEZWYKLI WŚRÓD NAS

 • Z mrozem – za pan brat
 • "We mnie są Himalaje sentymentu"

WILNO MNIEJ ZNANE

 • Anatomikum i jego zbiory

RODAKÓW LOS NIEZŁOMNY

 • W łagrach na "saratowskim szlaku"

MĄDROŚĆ LUDZKA SIĘ KŁANIA

 • O nienawiści

BIAŁORUSINI W POLSCE

 • Muzeum i Ośrodek Kultury w Hajnówce

Nasza księgarnia

Pejzaż Wilna. Wędrówki fotografa w słowie i w obrazie
Wilno po polsku

przeglądaj wszystkie

prześlij swojeStare fotografie

Historia na mapie