Redakcja

drukuj
24.07.2015

REDAGUJĄ:

HENRYK MAŻUL
mazul@magwil.lt; magazyn@magwil.lt
Tel. (+3705) 242 77 18

KOREKTA:
KRYSTYNA RUCZYŃSKA
krystyna@magwil.lt
Tel. (+3705) 242 77 18

STALE WSÓŁPRACUJĄ:

JANINA LISIEWICZ 
ALEKSANDRA AKIŃCZO
HALINA TURKIEWICZ
SŁAWOMIR SUBOTOWICZ

DZIAŁ KOMERCYJNO-ORGANIZACYJNY:
CZESŁAW TATOL
Tel. (+370) 60106046
ceslav.tatol@gmail.com

WYDAWCA: ZSA "Magazyn Wileński"

Adres do korespondencji:
"Magazyn Wileński"
Laisvės pr. 60, 05120 Wilno
Dom Prasy, 7 piętro, pokój 701

W ostatnim numerze

W numerze 8/2019

OŚWIATA

 • Studia nadal pożądane

POLITYKA

 • Na bieżąco

KULTURA

 • Intensywne lato "Wileńszczyzny"

ROCZNICE, JUBILEUSZE

 • "(...) trawy pachną i więdną po polsku"
 • Matka "Solidarności"

SPORT

 • Irennisima

W PRZESZŁOŚĆ ZAPATRZENI

 • Spotkanie po 60 latach
 • Ożyło Wilno, ożył Mickiewicz
 • Ku średniowieczu i wikingom

PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE

 • Malta – "rozdroże" między Afryką i Europą

RODAKÓW LOS NIEZŁOMNY

 • W łagrach na "saratowskim szlaku"

MĄRDOŚĆ LUDZKA SIĘ KŁANIA

 • O bezsensie sensu

Nasza księgarnia

Wilno po polsku
Pejzaż Wilna. Wędrówki fotografa w słowie i w obrazie

przeglądaj wszystkie

prześlij swojeStare fotografie

Historia na mapie