Redakcja

drukuj
24.07.2015

REDAGUJĄ:

HENRYK MAŻUL
mazul@magwil.lt; magazyn@magwil.lt
Tel. (+3705) 242 77 18

KOREKTA:
KRYSTYNA RUCZYŃSKA
krystyna@magwil.lt
Tel. (+3705) 242 77 18

STALE WSÓŁPRACUJĄ:

JANINA LISIEWICZ 
ALEKSANDRA AKIŃCZO
HALINA TURKIEWICZ
SŁAWOMIR SUBOTOWICZ

DZIAŁ KOMERCYJNO-ORGANIZACYJNY:
CZESŁAW TATOL
Tel. (+370) 60106046
ceslav.tatol@gmail.com

WYDAWCA: ZSA "Magazyn Wileński"

Adres do korespondencji:
"Magazyn Wileński"
Laisvės pr. 60, 05120 Wilno
Dom Prasy, 7 piętro, pokój 701

W ostatnim numerze

W numerze 6/2016

BY POLSKOŚĆ NIEJEDNO MIAŁO IMIĘ

 • Obradował XV zjazd Związku Polaków na Litwie
 • Niczym koło zamachowe naszego odrodzenia

POLITYKA

 • Na bieżąco

ZUŁÓW – MIEJSCE URODZIN MARSZAŁKA

 • Kolebka Wielkości

Z SZACUNKIEM DLA HISTORII

 • W Gdańsku odsłonięto Pomnik Ofiar Zbrodni Ponarskiej
 • Bo królom był równy
 • Pędzlem dzieje Polski sławił
 • Zafalować wspomnieniem jak Wilia

OŚWIATA

 • Tam wyrastały nam skrzydła

MNIEJSZOŚCI NARODOWE W POLSCE

 • Pszczelnik scala szczególnie

MĄDROŚĆ LUDZKA SIĘ KŁANIA

 • O wierze

RODAKÓW LOS NIEZŁOMNY

 • W łagrach na "saratowskim szlaku"

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ

 • Gruzja sędziwa, Gruzja gościnna

Nasza księgarnia

Stanisław Moniuszko w Wilnie
Wilno po polsku

przeglądaj wszystkie

prześlij swojeStare fotografie

Historia na mapie