Redakcja

drukuj
24.07.2015

REDAGUJĄ:

HENRYK MAŻUL
mazul@magwil.lt; magazyn@magwil.lt
Tel. (+3705) 242 77 18

KOREKTA:
KRYSTYNA RUCZYŃSKA
krystyna@magwil.lt
Tel. (+3705) 242 77 18

STALE WSÓŁPRACUJĄ:

JANINA LISIEWICZ 
ALEKSANDRA AKIŃCZO
HALINA TURKIEWICZ
SŁAWOMIR SUBOTOWICZ

DZIAŁ KOMERCYJNO-ORGANIZACYJNY:
CZESŁAW TATOL
Tel. (+370) 60106046
ceslav.tatol@gmail.com

WYDAWCA: ZSA "Magazyn Wileński"

Adres do korespondencji:
"Magazyn Wileński"
Laisvės pr. 60, 05120 Wilno
Dom Prasy, 7 piętro, pokój 701

W ostatnim numerze

W numerze 7/2017

7/2017

KALENDARZ NA II PÓŁROCZE

ROCZNICE, JUBILEUSZE

 • Przed 90 laty koronowano Ostrobramską Panią
 • Poległym – hołd pamięci
 • Symbol bojowej chwały i żołnierskiej cnoty

WPROST NIE DO WIARY!

 • Zagadkowy wazon stał się relikwią

POLITYKA

 • Na bieżąco
 • Jak Litwini postrzegali polskie odrodzenie?

IN MEMORIAM ALGISA KALĖDY

NASZA WIARA

 • Sanktuarium maryjne w Oziornoje

TRADYCJA WCIĄŻ ŻYWA

 • Palm wileńskich czar

BIAŁO-CZERWONY BIWAK PO RAZ 29

PROSTO Z MACIERZY

 • Muzeum w Stawisku mnoży inicjatywy

MĄDROŚĆ LUDZKA SIĘ KŁANIA

 • O próżności

RODAKÓW LOS NIEZŁOMNY

 • W łagrach na "saratowskim szlaku"

PRZYRODA LECZY

 • Sromotnik się poleca

Nasza księgarnia

Wilno po polsku
Stanisław Moniuszko w Wilnie

przeglądaj wszystkie

prześlij swojeStare fotografie

Historia na mapie