Redakcja

drukuj
24.07.2015

REDAGUJĄ:

HELENA OSTROWSKA
Tel./fax (+3705) 242 77 18
ostrowska@magwil.lt; magazyn@magwil.lt

HENRYK MAŻUL
mazul@magwil.lt
Tel. (+3705) 242 77 18

KOREKTA:
KRYSTYNA RUCZYŃSKA
krystyna@magwil.lt
Tel. (+3705) 242 77 18

STALE WSÓŁPRACUJĄ:

JANINA LISIEWICZ 
ALEKSANDRA AKIŃCZO
HALINA TURKIEWICZ
SŁAWOMIR SUBOTOWICZ

DZIAŁ KOMERCYJNO-ORGANIZACYJNY:
CZESŁAW TATOL
Tel. (+370) 60106046
ceslav.tatol@gmail.com

WYDAWCA: ZSA "Magazyn Wileński"

Adres do korespondencji:
"Magazyn Wileński"
Laisvės pr. 60, 05120 Wilno
Dom Prasy, 7 piętro, pokój 701

W ostatnim numerze

W numerze 5/2017

5/2017

TO JUŻ 400 NUMERÓW 
"MAGAZYNU WILEŃSKIEGO"!

NASZA WIARA 

 • 100-lecie objawień fatimskich
 • "Ciebie, Boże, wysławiamy"

POLITYKA

 • Na bieżąco

LITERATURA

 • "Hymn na cześć życia, potężny i promienny"
 • Dawała sercom moc czynu, zdrój siły

TRADYCJA WCIĄŻ ŻYWA

 • Palm wileńskich czar
 • Mimo wszystko – spotykamy się na Piaskach

 OŚWIATA

 • Rozwinąć skrzydła

RODAKÓW LOS NIEZŁOMNY

 • Wspomnienia więzienne

MĄDROŚĆ LUDZKA SIĘ KŁANIA

 • O litości

SZTUKA

 • Abakany okryły się kirem

 

Nasza księgarnia

Wilno po polsku
Stanisław Moniuszko w Wilnie

przeglądaj wszystkie

prześlij swojeStare fotografie

Historia na mapie