Redakcja

drukuj
24.07.2015

REDAGUJĄ:

HELENA OSTROWSKA
Tel./fax (+3705) 242 77 18
ostrowska@magwil.lt; magazyn@magwil.lt

HENRYK MAŻUL
mazul@magwil.lt
Tel. (+3705) 242 77 18

KOREKTA:
KRYSTYNA RUCZYŃSKA
krystyna@magwil.lt
Tel. (+3705) 242 77 18

STALE WSÓŁPRACUJĄ:

JANINA LISIEWICZ 
ALEKSANDRA AKIŃCZO
HALINA TURKIEWICZ
SŁAWOMIR SUBOTOWICZ

DZIAŁ KOMERCYJNO-ORGANIZACYJNY:
CZESŁAW TATOL
Tel. (+370) 60106046
ceslav.tatol@gmail.com

WYDAWCA: ZSA "Magazyn Wileński"

Adres do korespondencji:
"Magazyn Wileński"
Laisvės pr. 60, 05120 Wilno
Dom Prasy, 7 piętro, pokój 701

W ostatnim numerze

W numerze 1/2017

1/2017

POD ZNAKIEM NARODZIN DZIECIĄTKA

 • Opłatka moc scalająca
 • Przy wigilijnym stole – wiarusi
 • Miłosierdzie mnożąc

NASZA WIARA

 • Rok 2017 – pod znakiem Maryi!

IN MEMORIAM: 

 • Gabriela Jana Mincewicza i Longina Komołowskiego

POLITYKA

 • Na bieżąco
 • Rząd budzący nadzieje

W NASZYCH TEATRACH

 • Z dziećmi i dla dzieci
 • Ze sceny o chrzcie Polski

ROCZNICE, JUBILEUSZE

 • Reportażom skrzydła dopinał
 • Gondolier znad Wisły

POLACY W IRLANDII PÓŁNOCNEJ

ROK 2016 SIĘ PRZYPOMINA

Nasza księgarnia

Stanisław Moniuszko w Wilnie
Wilno po polsku

przeglądaj wszystkie

prześlij swojeStare fotografie

Historia na mapie