B I B L I O T E K A

„Magazynu Wileńskiego”

Dotychczas w naszym Wydawnictwie Polskim  w Wilnie ukazały się:

                                                                                                 

Nr Autor Tytuł                     Rok wydania

Wysyłka pocztą (EUR)

Okładka

1

Alicja Rybałko

Listy z Arki Noego

1991 nakład wyczerpany
2

Henryk Mażul

Doszukać się orła

1991 nakład wyczerpany
3

Jadwiga Bębnowska

Co się dzieje w leśnej kniei

1992 nakład wyczerpany
4

Aleksander Sokołowski

Kolce Losu

1992 nakład wyczerpany
5

Aleksander Śnieżko

Ballady i pieśni ZiemiWileńskiej

1992 nakład wyczerpany
6

Opr. Ks. Dariusz Stańczyk i ks. Wojciech Górlicki

Śpiewnik Pielgrzymki Miłosierdzia

1992 nakład wyczerpany
7

Jerzy Surwiło

Rachunki nie zamknięte

1992 nakład wyczerpany
8

Jerzy Surwiło

Wileńskimi śladami Adama Mickiewicza

1993 nakład wyczerpany
9

Jan Ciechanowicz

Trzynastu sprawiedliwych

1993 nakład wyczerpany
10

Opr. ks. Dariusz Stańczyk i in.

Wileńskie impresje

1993 nakład wyczerpany
11

Tomasz Krzywicki

Szlakiem Mickiewicza

1994 nakład wyczerpany
12

Jacek Juliusz Jadacki

Sławni Wilnianie-filozofowie

1994 nakład wyczerpany
13

Alwida Antonina Bajor

Piorun, jezioro czerwone. Zułów wczoraj i dziś

1995 nakład wyczerpany
14

Henryk Sienkiewicz

W pustyni i w puszczy

1996 nakład wyczerpany
15

Spisane i opracowane przez Jana Sienkiewicza

Żywot jak słońce. Wspomnienia ks. prał. Józefa Obrębskiego

1996 nakład wyczerpany
16

Opr. Krystyna Marczyk

Najpiękniejsze kościoły Wilna

1997 nakład wyczerpany
17

Opr. Helena Ostrowska

Pamiątka z Ostrej Bramy

1997 nakład wyczerpany
18

Opr. Krystyna Marczyk

Mały leksykon wileńskiej Rossy

1998 nakład wyczerpany
19

Alwida Antonina Bajor

Mickiewicza młodości kraje. 

Przewodnik po Nowogródczyźnie i Litwie

1998 nakład wyczerpany
20

Władysław Strumiło

Tu była Polska

1998 nakład wyczerpany
21.

Tadeusz Szynkowski

To wszystko Ojczyzna. Sześć wieków kościoła i parafii Mejszagoła

1998 nakład wyczerpany
22

Jadwiga Kudirko

Wilno w ich życiu, Litwa w ich twórczości. Przewodnik wileńskimi śladami wybitnych Polaków

1998 nakład wyczerpany
23

Liliana Narkowicz

Kościół św. św. Piotra i Pawła w Wilnie

1999 nakład wyczerpany
24

Waldemar Szełkowski

Klub Włóczęgów Wileńskich

1999 nakład wyczerpany
25

Józef Ignacy Kraszewski

Kunigas

1999 nakład wyczerpany
26

Jadwiga Kudirko

Pamiątka z Litwy

Szydłów, Góra Krzyży, Troki, Góra Trzykrzyska

2000 nakład wyczerpany
27

 Julian Bołądź

 Cudu nie będzie

 Opowieść    wspomnieniowa 1939-1945 

2000 nakład wyczerpany
28

 Tadeusz Szynkowski

  „Błyskawica na Ziemi Sużańskiej   

 (Polska partyzantka na Wileńszczyźnie - 1944 r.)

2000 nakład wyczerpany
29

X. Wiktor Kochański

Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej 

Przewodnik

2000 3,5
30

Opr. Krystyna Marczyk

Najpiękniejsze kościoły Wilna

Wydanie drugie

2001 nakład wyczerpany
31  Barbara Sidorowicz  Zapach słoneczka

  Wiersze dla dzieci

2001 nakład wyczerpany
32    Los wilnianina w XX wieku 2002 nakład wyczerpany

 

33  Czesława Paczkowska  Wilno pielgrzymkowe

  Przewodnik śladami świętych i błogosławionych

2002 nakład wyczerpany
33  Liliana Narkowicz  Troki

  Przewodnik turystyczny po Trokach i okolicach

2002 7
34  Julitta Tryk  Rok Pański. 

 Wileński terminarzyk katolicki na 2003-2010 rok

2002 nakład wyczerpany  
35  Opr. Liliana Narkowicz  

 „Życie - to wielka tajemnica”.   

 Wspomnienia ks. Antoniego Dilysa

 

2003 nakład wyczerpany

 

 

 

36

Jadwiga Kudirko

Wilno w ich życiu, Litwa w ich twórczości

  Przewodnik wileńskimi śladami wybitnych Polaków 

  Trzecie, uzupełnione wydanie.

2003 nakład wyczerpany  
37

Jadwiga Kudirko

„KOWNO”.

Przewodnik turystyczny po Kownie  

2004 9  
38

Opr. Henryk Mażul

„Do mety Wilią znaczonej”

Sport polski na Litwie: historia i teraźniejszość 

2005 nakład wyczerpany  
39

Władysław Ławrynowicz

Aleksander Śnieżko

„W stronę światła” 

Zbiorek poetycki 

2005 8  
40

Henryk Mażul

„Niedowidzę niedosłyszę niepokoję się”

Zbiorek poezji 

2005 4  
41

Michał Siewruk

„Wilniana z Syberią w tle”

Powieść biograficzno-wspomnieniowa

2006 nakład wyczerpany  
42

Barbara Sidorowicz

 

Trockie okruchy

Zbiorek opowiadań i wierszy

2006 nakład wyczerpany

 

43

 

Ziemia Solecznicka.   

Ilustrowany albun informacyjny o Ziemi Solecznickiej

2006 nakład wyczerpany  
44

Jadwiga Kudirko

Wilno w ich życiu, Litwa w ich twórczości

  Przewodnik wileńskimi śladami wybitnych Polaków. Trzecie, uzupełnione wydanie.

2007 nakład wyczerpany  
45

Mirosław Gajewski

Historie z okolic Wilna

  

2007 10  
46

Opr. Lucyna Dowdo

WILNO.

Przewodnik turystyczny

  

2008 14  
47

Jadwiga Kudirko

Królowie też w Wilnie kochali...

2008 nakład wyczerpany
48

Czesława Paczkowska

Zułów – ojczyste strony Marszałka Piłsudskiego

  

2008 8
49

Opr. Helena Ostrowska

  Ostra Brama w Wilnie

2008 nakład wyczerpany
50

  Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego

2009 nakład wyczerpany
51

Zbigniew Maciejewski

  SIEWCA

2010 nakład wyczerpany
52

Władysławy Orszewskiej-Kursevičiene

  Ścieżka przez życie

2010 nakład wyczerpany
53

Lucyna Dowdo-Schiller

  Wilno dla początkujących

2011 nakład wyczerpany
54

Wojciech Piotrowicz, Henryk Mażul

  wilno po polsku

2012 30
55

Jan Bułhak

  Pejzaż Wilna. Wędrówki fotografa w słowie i w obrazie

2012 20
56

Liliana Narkowicz

  Stanisław Moniuszko w Wilnie

2014 25

Przy zamawianiu książek z wysyłką pocztową należne trzeba wpłacić na konto bankowe w Warszawie (jak przy prenumeracie „Magazynu Wileńskiego”, patrz PRENUMERATA) i kwit opłaty przesłać na adres redakcji. Z innych krajów – przesłać czek bankowy na adres redakcji, wypisany na „Magazyn Wileński”.